Mesleki Eğitim Seminerleri

UTİKAD tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri 2017 yılı içerisinde zenginleştirilen içerikleri ile lojistik sektörünün hizmetine sunulmuştur.

UTİKAD Tarafından Verilen Mesleki Eğitim Seminerleri:


Geliştirilen eğitim içerikleri ve profesyonel eğitimcileri ile katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra, sektörel bilgilerin verilmesi ve örnek vakalarla katılımcıların pratik kazanmaları amaçlanmıştır.

UTİKAD tarafından verilen her eğitim seminerinin sonunda, eğitimlerin değerlendirilmesine yönelik yapılan anketlerle katılımcıların beklentileri ve memnuniyetleri ölçümlenmiş, anket çıktılarının UTİKAD Eğitim Seminerlerine katkı sağlaması hedeflenmiştir.

Yıl içerisinde sektörün ihtiyaçları analiz edilmiş ve UTİKAD tarafından verilen eğitim seminerlerine Lojistik İşletmeleri İçin Gümrükleme Eğitimi ve Depo Yönetimi Eğitimi de eklenmiştir.

UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Mundoimex Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü Rıdvan Haliloğlu tarafından verilen Lojistik İşletmeleri İçin Gümrükleme Eğitimi yoğun ilgi görmüş ve eğitim dönemi boyunca tekrarlanmıştır.

UTİKAD Eğitimleri kapsamında 2017 yılında verilmeye başlanan bir diğer eğitimimiz ise Depo Yönetimi Eğitimidir. Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Lojistik Merkezi Direktörü ve FIATA Diploma Eğitimi ilk dönem mezunlarından Anıl Haşimoğlu tarafından verilen Depo Yönetimi Eğitim Seminerlerinde tedarik zinciri yönetimi perspektifi içerisinde işletme depo faaliyetlerinin etkin ve verimli çalışmasına yönelik temel depo konularının incelenmesi, örnek olay (vaka) çalışmasına dayalı bir eğitim yöntemi izlenmektedir.
Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72