Lojistik İşletmeleri İçin Maliyet Yönetimi

Eğitimin Amacı:
Lojistik işletmelerinde maliyet kontrolü sağlamaya yönelik olarak maliyet türlerinin tanımlanması, ortak maliyetlerin dağıtılması, birim maliyetlerin hesaplanmasındaki ilke ve yöntemlerin katılımcılara aktarılmasıdır. Ayrıca karar almada kullanılan maliyet ve yönetim muhasebesi teknikleri ele alınacaktır.

Eğitimin İçeriği:
• Muhasebenin İşletmecilikte Yeri ve Önemi
• Finansal Durum ve Kâr/Zarar
• Amortisman
• Maliyet, Gider ve Harcama Kavramları
• Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları
• Yüklenebilme Durumlarına Göre Maliyetler: Direkt, Endirekt, Genel
• Maliyet - Hacim İlişkileri ve Davranışlarına Göre Maliyetler: Sabit, Değişken,  Yarı Değişken • Kararı Etkileme veya Karar ile İlgili Olma Açısından Maliyetler
• Türlerine Göre Maliyetler: İşçilik ve Genel Hizmet Üretim
• İşçilik Maliyetleri Kontrolü
• Genel Hizmet Üretim Maliyetlerinin Dağıtılması Problemleri
• Maliyetleme Kavramı ve Maliyetleme Yöntemleri: Tam Maliyetleme ve Değişken
  Maliyetleme
• İmalat Yapılarına Bağlı Maliyet Sistemleri: Bileşik Maliyet
• Maliyetlerin Planlanması ve Kontrolü: Standart Maliyetler ve Fiili Maliyetler Maliyet Kavramı • Sipariş Maliyetleme
• Hizmet Sunumunda Yarı Mamul Maliyetlerinin Hesaplanması
• Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
• Uygulamalar

Katılımcı Profili: Lojistik işletmelerin muhasebe ve finans birimi çalışanları
Eğitim Süresi: 1 GÜN (09.30 – 12.30 / 13.30 – 17.00)
Eğitmen: Prof. Dr. Fatih YILMAZ Eğitmen bilgisi için tıklayınız.
İletişim:  egitim@utikad.org.tr
Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72