Üye Şirketlerden

ASYAPORT, YERYÜZÜNDEKİ EN BÜYÜK GEMİLERİ AĞIRLAMAYA HAZIRASYAPORT, YERYÜZÜNDEKİ EN BÜYÜK GEMİLERİ AĞIRLAMAYA HAZIRUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Genel Müdürlüğü'nce belirlenen mevcut kıyı tesisi vaziyet planı onayı ve proje revizyonu usul ve esaslarına göre Asyaport, 240.000 DWT (24.000 TEU) gemilere hizmet verebilecek en büyük rıhtıma sahip.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Genel Müdürlüğü'nce 24.05.2018 tarihinde yayımlanan genelgede Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesi ve Limanlar Yönetmeliği dikkate alınarak, mevcut kıyı tesisi vaziyet planı onayı ve proje revizyonu hakkında usul ve esaslar belirlenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan iletilen yazıya göre; Asyaport Liman A.Ş., bu kapsamda proje revizyonu için 1000 metre uzunluğundaki ana rıhtımının kapasite artırımı talebiyle başvurusunu yapmış, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Asyaport'un ilettiği belge ve raporlar incelenerek limanın 240.000 DWT (24.000 TEU) gemilere hizmet vermesinde tesis geometrik ebatları, yanaşma-bağlanma ekipmanları ve yapı dayanımları açısından herhangi bir sakıncanın bulunmadığı onaylanmıştır.

Aynı zamanda Asyaport Limanı'na ait vaziyet planı ve yapılan hesapların günümüz dizayn standartları ışığında geçerliliğinin kontrol edilmesi ile analiz edilerek; liman kazıklarının mevcut haliyle yüklemeler altında ve mevcut rıhtımın D1 (sık ancak şiddeti çok yüksek olmayan) ve D2 (seyrek ancak şiddetli) deprem düzeylerinde güvenle hizmet verebileceği tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili yapılan bu denetim ve kontroller sonucu bilgi veren Asyaport Genel Müdürü Kadir Uzun, ''Asyaport Limanı'nın 1000 m uzunluğundaki ana rıhtımının yapıldığı günden bugüne yıpranmadığı, 240.000 DWT (24.000 TEU) kapasitesi ile Türkiye'nin en büyüğü olduğu, bugün 191.422 DWT ve 21.413 TEU kapasiteli dünyanın en büyük gemisine hizmet verebileceği, gelecekte inşa edilecek 24.000 TEU'luk gemilere de hizmete hazır olduğu bir kez daha görülmüştür'' diye ifade etti.

Kaynak: lojiport.com
 
Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72